De geschiedenis van sint Servattumus

1992:

De drijvende krachten achter de brouwerij zijn Toon van der Heijden en de broers Carli en Henk van den Ekart. Alle drie beginnen ze hun brouwerscarrière zoals iedere brouwer begint: in de keuken.

1997:

De stap van thuisbrouwer naar professioneel brouwer bleek een grote stap. Zo werd de Stichting Bierbrouwerij Sint Servattumus opgericht. Op 1 september 1997 werd een vergunning verstrekt door de Dienst der Accijnzen en mocht er gebrouwen gaan worden voor de verkoop.
In eerste instantie werd er gebrouwen in een schuur achter het huis van Toon.

2000:

De brouwerij verhuist naar een eigen pand aan de Ericastraat (11b) in Schijndel. Langzamerhand wordt er dankzij de hulp van vele vrijwilligers een brouwerij ingericht, een proeflokaal gemaakt en een winkel met eigen producten opgestart.

2005:

Bier met echte Schijndelse hop, een eeuwenoude traditie in Schijndel: de hopteelt, wordt in ere hersteld. Brouwerij Sint Servattumus brouwt hiervan echt Schijndels bier.

2007:

Spelt; opnieuw een oude traditie hersteld; met spelt, verbouwd op de bolle akkers in Liempde (‘het Groene Woud), wordt door Sint Servattumus een heerlijk Speltbier gebrouwen.

2009:

Sint Servattumus wordt ‘Held van de smaak’ in Brabant! Tevens wordt de Publieksprijs van Nederland gewonnen!

2010:

In 2010 is St. Servattumus een vergunning verleend voor het zelf ‘stoken’ van Jenever. Tevens is een start gemaakt met de ontwikkeling van een echte Schijndelse Whisky! In 2011 volgt ongetwijfeld meer nieuws hierover!

2018:

Het jaar 2019 is voor Sint Servattumus een rampjaar. Wegens gezondheidsproblemen moet Toon van der Heijden zich terugtrekken. De twee overgebleven bestuursleden, Carli en Henk van den Ekart, nemen de bedrijfsvoering van de brouwerij over.

Een ingrijpende reorganisatie wordt uitgevoerd, zowel bouwkundig als bedrijfsmatig.  Het assortiment wordt grotendeels gesanneerd zodat meer focus kan worden gelegd op kwaliteit en efficiente bedrijfsvoering. Kortom: Sint Servattumus 2.0

2019:

Opnieuw een zware slag voor Sint Servattumus. Henk van den Ekart komt te overlijden. Broer Carli is genoodzaakt de brouwactiviteiten alleen voort te zetten. Carli gaat op zoek naar een nieuwe compagnon en vindt deze in de persoon van Paul Mettler, een enthousiaste bierliefhebber en ondernemer. Riet van den Ekart (weduwe van Henk) wordt meer betrokken bij Sint Servattumus.

2020:

Er wordt voortvarend doorgebouwd aan Sint Servattumus 2.0. Zowel de brouwerij, het proeflokaal als de opslagruimten en kantoren worden volledig gerenoveerd en opnieuw ingericht. Alles met het oog op kwaliteit en efficiënte bedrijfsvoering. Het logo en de huisstijl van de brouwerij krijgen een opfrisbeurt.

Bier en Schijndel

 

Bier, hop en Schijndel horen al eeuwenlang onlosmakelijk bij elkaar. Al in 1400 is sprake van hopteelt in Schijndel. Schijndel kent dan ook een rijke historie als het gaat om brouwerijen. Al vanuit de Middeleeuwen weten we dat Schijndel brouwerijen had. Zo hadden de ouders van de bekende Schijndelse Zeeheld Jan van Amstel een brouwerij; De Roode Leeuw’ (omstreeks 1633) op de hoek Hoofdstraat / Groeneweg).

 

Maar uit de archieven weten we ook van het bestaan van Boerderij/Brouwerij van Helmond’, Herberg/brouwerij ‘In den Hemel’ (omgeving Borne), Bier & Azijnbrouwerij Smits (brouwerij ‘het Anker’) later overgegaan in Brouwerij van Smits/Bolsius, Brouwerij van Pijnappels (brouwerij ‘Sint Anthonis’) en Brouwerij van Swinkels (brouwerij ‘de Zwaan’) De gebroeders Swinkels, Adrianus start in 1899 een eigen brouwerij in Schijndel, broer Jan blijft in Lieshout…..‘Bavaria’.

Door gebrek aan grondstoffen sluit de laatste Schijndelse Brouwerij (‘de Zwaan’) in Schijndel gedurende de Eerste Wereldoorlog.

 

Met dank aan / bronnen: ‘Het Schijndelse Landschap’ Henk Beijers, John Klijnholtsz, Heemkundekring Schijndel.

Schijndelse herbergen vrúger

 

In Schijndel werd niet alleen bier gebrouwen, het werd zeker ook volop gedronken! Van oudsher kent Schijndel vele Herbergen en zelfs tot in de jaren 80 van de vorige eeuw (1980-1990 dus) had Schijndel per inwoner de meeste cafés van heel Nederland!

 

Dat Schijndel van oudsher voor herbergen had blijkt uit de archieven. Daarin wordt geschreven over: Arend (verlengde Kloosterpad), Drie Haringen, Drie Zwaantjes ofwel Drie Swaentiens (Lutteleind aan de Heikant), Drie Kronen ofwel de Drije Croonen, Gouden Leeuw, Ro(o)de Leeuw, Het Klaverblad ofwel Claverbladt, Kroon, Sint Anthonis, Sint Barbara, ‘Zwaan’ (omgeving Sint Servatiuskerk), In den Hemel (omgeving Borne),  Koperen Knop (Heikant), Keulse Kar (Hoek Hoofdstraat / Groeneweg), Roos ofwel Rode Molen (Wijbosch), Roscamp’ (Heikant). En de oudste en wellicht bekendste vermelding: ‘Wildeman’ (nu pand Ausem’s, aan de Markt met het ingemetselde beeldje van ‘ de Wildeman’), ‘Zwaan op de Voort’ (omgeving huidige Boschweg Noord).

Met dank aan / bronnen: ‘Het Schijndelse Landschap’ Henk Beijers